bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

mandag 25. mai 2015

Undervisningsopplegg til film med bruk av tankekart

I forbindelse med teamet "Former Colonies" skal vi denne uken se filmen "A Long Walk to Freedom" som handler om livet til Nelson Mandela. I forbindelse med filmbruk er det alltid lurt å noen oppgaver, slik at man må følge med og lettere forstå at dette også er fagstoff, på lik linje med tekster om emnet.
Oppgave til filmen. Illustrasjonsfotoet er hentet fra
 Wikipedia,, rettigheter: CC BY 2.0
I dette opplegget skal vi først se filmen om Nelson Mandela, deretter skal elevene lage et lite tankekart om han med iThoughts (du kan lære mer om programmet her) og fortelle hverandre to og to om denne viktige personen. Oppgaven er enkel og legger opp til at elevene må følge godt med på filmen, samt muligens finne noe informasjon selv. Jeg har lagt opp til at oppgaven skal være veldig konkret, slik at man lett skal forstå hva som forventes. Elevene står allikevel ganske fritt til utforming og om de ønsker å gjøre mer ut av det enn oppgaven ber om. De får oppgaven i forkant av at vi ser filmen, så de vet hva de skal se ekstra etter.

Etter endt arbeid vil elevene sitte igjen med et tankekart om Mandela i stedet for vanlige notater. De vil også kunne huske mer om han, ettersom de har undervist andre om emnet selv.

Denne oppgaven er ment som en del av undervisningen i emnet og skal ikke vurderes med karakter, men man kan lett legge opp til å bruke en slik oppgave som en fremføringsform også - eller at elevene skal ha med seg tankekartet sitt til en fagsamtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar