bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

onsdag 13. mai 2015

iPad: Explain Everything som verktøy til modellering

En av elevene mine laget en engelskpresentasjon i KeyNote og ønsket hjelp  med uttaletrening. Presentasjonen tok for seg Libya. For at hun skulle få et eksempel å øve etter, åpnet jeg presentasjonen i Explain Everything. Dette er en funksjon du finner i KeyNote ved å trykke på pilen oppe til høyre, deretter velger du "Åpne i et annet program". Så velger du Explain Everything i listen. Når du får valg om format, har jeg brukt pdf. Det har fungert sikkert og greit, jeg er ikke sikker på hvor likt den originale presentasjonen resultatet blir med andre format. Vær oppmerksom på at du mister overganger og slikt ved denne eksporten.

Nå ble presentasjonen importert som like mange antall slides som originalt i det nye programmet. Ved å velge laserpennfunksjonen kunne jeg vise hvilke ord jeg leste opp samtidig som jeg lagde video. Etterpå valgte jeg å eksportere til kamerarullen slik at eleven kan se på videoen og høre opplesning under egen øving. På grunn av copyright til bildene i KeyNoten har jeg ikke lagt med selve videoen eleven fikk, men en illustrasjonsfilm uten bilder. Jeg har også forandret litt på teksten, men har latt det meste stå igjen som originalt.

Hva kan vi bruke dette til?
- Dette er et hjelpemiddel som er helt topp for modellering tilpasset den enkelte elevs behov, jeg ser særlig det som hjelpsomt i engelskundervisningen. Det trenger ikke ta mange minuttene å lese inn en presentasjon, rett på elevens egen iPad.
- Elevene kan også selv lese inn presentasjonene sine og sende til læreren for tilbakemelding. Dette kan være som en muntlig innlevering eller som en kladd før fremføring.
- Dersom du har en PowerPoint eller KeyNote-presentasjon liggende, kan du fort lage en film av den og distribuere til elevene. Dette kan brukes til å underbygge stoff du har gjennomgått eller være til repetisjon.
- Elevene kan selv lage filmer av KeyNote-presentasjoner for å lage egen undervisning av en del av et emne de jobber med.

Det er altså mange muligheter her, bruk fantasien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar