bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

onsdag 20. mai 2015

iPad: Undervisningsopplegg med KeyNote og Explain Everything

19. mai hadde vi besøk fra Apple Norge som ville se eksempler på bruk av iPad i undervisningen. Jeg la opp til en dobbelttime med repetisjon om den første verdenskrig, mye iPad-bruk og fokus på elevenes egen produksjon. Jeg valgte å bruke KeyNote, som de kjente fra før, og Explain Everything, som var helt nytt for klassen.

Dette opplegget viser en enkel måte å få høy aktivitet fra elevene, samtidig som det faglige innholdet står i fokus. Det viser også at man lett kan få til å organisere elevaktivitet med iPaden, dette krever for det meste organisering fra læreren -ikke masse teknisk innsikt.


Opplegget ble slik:
Oversikt over hva vi skal jobbe med. Illustrasjonsfotoet er
public domain

1) Først ble det en introduksjon til hva vi skulle jobbe med og hvilke verktøy vi skulle bruke.
2) Deretter repeterte vi raskt fagstoffet og fikk frisket opp det vi kunne. Her hadde vi bare boka foran oss og snakket raskt om avsnittene i boka som elevene skulle jobbe med etterpå. Dette tok ca femten minutter.
3) Hver elev fikk hvert sitt avsnitt de skulle jobbe med. Det var like mange avsnitt som elever, så det var veldig lett å legge opp. Alle skulle lage en KeyNote om avsnittet sitt med minst to lysbilder og minst ett bilde som illustrerte fagstoffet deres. Jeg la opp til tjue minutter arbeid, men måtte strekke tiden til tjuefem.
Oppgaven presenteres etter rask repetisjon. Illustrasjonsfotoer
er fjernet av rettighetshensyn.
4) Neste programpost var at hver elev skulle holde presentasjonen sin for en eller to andre, her kunne de komme med tilbakemeldinger. Vi fikk litt knapt med tid, så jeg valgte å gå videre til neste post.
5) Nå var det tid for å lage film! Jeg forklarte raskt hvordan man åpnet en KeyNote i Explain Everything, hvordan man tok opp, brukte laserpenn og leste inn. Forklaringen tok under fem minutter.
6) Elevene forstod raskt det tekniske og satt i gang med å lage filmene sine. Her hadde jeg lagt opp til ti minutters arbeid, så skulle vi vise hverandre i fellesskap. Dessverre rakk ikke alle å bli ferdige, så vi fikk bare vist frem en av filmene.

Eksempel på individuell oppgave. Illustrasjonsfotoer
er fjernet av rettighetshensyn.
I dette opplegget ble det altså fokusert på:
* elevaktivititet
* det faglige fremfor det tekniske
* at elevene kan undervise hverandre

Selv om vi ikke rakk alt, så føler jeg at det ble ganske vellykket. Elevene kan lese inn ferdig hjemme og vise hverandre som en oppsummering av emnet neste historietime - dermed kan de få undervist hverandre. Det optimale er at man gjør en slik aktivitet ferdig i løpet av en undervisningsøkt, da beholder man kontinuiteten. Derfor kan det være bedre å dele et slikt opplegg opp og heller bruke to undervisningsøkter - en økt der man lager en KeyNote man viser i en liten gruppe, for så å få tilbakemeldinger, neste økt bruker man til å lage film og vise felles.

En annen ting man kan gjøre, er å la to og to elever jobbe med et emne/avsnitt sammen. Da kan man legge opp til at de i større grad skal diskutere og utveksle idéer.

Jeg håper dette har vært til inspirasjon når du skal lage ditt neste undervisningsopplegg - lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar