bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 17. juli 2015

Presentasjonsppgave til skolestart

Juli nærmer seg slutten, noe som betyr at mange lærere igjen begynner å tenke på hva de skal gjøre de første ukene for å bli kjent med en ny klasse. Her følger en variant av oppgaven " skriv en side der du forteller om deg selv", som vi vel alle har brukt som lærere eller møtt som elever.