bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

søndag 3. mai 2015

Datamaskinen ut av klasserommet?


I disse tider leser vi stadig om forskere og skolefolk som vil ha PC-en ut av klasserommet. Jeg kan forstå mange læreres frustrasjon over elever som ikke følger med i undervisningen, men her handler det om klasseromsledelse og hvordan vi legger opp undervisningen. Nye tider har gitt oss nye verktøy, som igjen har gitt oss nye muligheter - og utfordringer.

Dersom vi fortsetter som før med forelesninger og lar elevene bruke datamaskiner "til å ta notater", må vi legge om kursen. Fristelsene der ute på Internett er mange, vi kan jo bare gå i oss selv og se hvordan vi oppfører oss på kurs eller møter. Vi må ta høyde for at elevene sitter med sine duppeditter og heller engasjere dem til å bruke dem. Når vi legger opp undervisningen vår, må kun kort tid brukes til forelesning/instruksjon fra lærer - maksimum femten minutter. Resten av tiden må brukes av elevene til selv å produsere/bearbeide fagstoff. Sørg for at disse oppgavene har tydelige mål og at de er oppnåelige for alle som sitter i rommet, uavhengig av nivå. For å ansvarliggjøre dem er det viktig å ha en god økt mot slutten der elevene viser hverandre i små grupper eller felles. Her vil det fort komme frem om elevene har jobbet med det de skal eller "surret rundt" med "leketøyene" sine.

En annen sak - læreren må bestemme når nettbrett/telefoner/datamaskiner skal brukes. Det er viktig at det er VI som bestemmer! Her kommer vi igjen tilbake til hvordan vi legger opp undervisningen, vi må fokusere på elevaktivitet. Alt må ikke skje med datamaskin eller dingser heller, det er gode muligheter for mye god læring ved hjelp av bilder, samtaler i grupper og alle de andre undervisningsmetodene vi har i verktøykassa vår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar