bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

mandag 5. september 2016

Lydsymboler i Book Creator

Her er en enkel måte for å lage lydsymboler i Book Creator. I stedet for at lydsymbolet er det man trykker på, kan man enkelt sette inn et bilde. Du kan for eksempel ha flagg for ulike språk, eller et bilde av deg selv som lærer, her må man bruke fantasien og tilpasse det til boka du lager og de som skal bruke den.

fredag 12. august 2016

Bruk av podcast i undervisningen

Om sommeren har vi jo som regel fri, men når to lærere møtes blir det raskt skolesnakk. På camping utenfor Sandefjord snakket jeg i år med Annette fra Oslo, hun tok opp emnet "Hvordan kan vi bruke podcast i undervisningen?"


fredag 20. mai 2016

Programmering i mattetimen - Sphero og iPad til problemløsing

Tidligere skrev jeg om hvordan man lett kan starte programmering på iPad (kan leses her) og skisserte kort noen ideer. Dersom du har tilgang til Sphero, BB-8-Sphero eller en Roller, er det fort gjort å komme i gang.

Her finner du et enkelt matetmatikkopplegg der elevene skal programmere en robot til å flytte seg i gitte mønstre. Dette er fint som gruppeoppgaver, så man trenger ikke mange roboter. Jeg anbefaler å teste ut en robot før en går til innkjøp av flere, det kan være fint å samarbeide med naboskolen om innkjøp og heller låne av hverandre.

Håper dette kan være til hjelp for å komme i gang - bruk opplegget om du liker det og gjør gjerne dine egne vrier.

søndag 15. mai 2016

Koding med iPad i klasserommet

Det er mange flinke lærere  som får til mye med koding i klasserommet, men hvordan kan vi få med alle sammen? Og hvilke muligheter ligger det for å trekke programmeringen inn i forskjellige fag? Dette var utgangspunktet for mitt innlegg under NKUL i år. Her fortalte jeg litt om enkle måter å programmere på ved hjelp av en iPad med appen Tickle og en Sphero BB-8.søndag 1. mai 2016

Å lage lenkesamling til Showbie med KeyNote

I klasserommet bruker jeg Showbie til det meste av distribusjon av materiell og liknende til elevene. Vanligvis har jeg delt lenker ved å skrive dem i kommentarfelt, men dette kan fort bli rotete. Dessuten, hva hvis jeg har mange lenker? Svaret fant jeg i en app jeg allerede kjenner godt - KeyNote!mandag 18. april 2016

iPad-kursing i Namsos kommune

I april var jeg så heldig at jeg fikk lov til å kurse lærerne på en skole i Namsos kommune i bruk av iPad i klasserommet. Vi hadde to intensive dager med opplæring av lærerne fra Sørenget oppvekstsenter, så var det konkret klasseromspraksis. Kursingen var i regi av Atea.

fredag 11. mars 2016

Å lage sammensatt tekst med Book Creator


Tidligere har jeg skrevet om hvordan jeg har laget undervisningsmateriell til elevene med Book Creator. Nå var det tiden for at elevene selv skulle lage bok, et naturlig utgangspunkt ble yrket de hadde skrevet om i Pages (kan leses om her og her) og laget muntlig fremlegg om i Keynote (kan leses om her). Å bruke kjent stoff når en starter med et nytt verktøy kan være lurt.