bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

søndag 3. mai 2015

Noen nyttige iPad-verktøy

På iPaden finnes det mange gode verktøy for pedagogisk bruk. Har man 1-1-dekining med iPad i klasserommet, så er det utrolig hvilke muligheter man har for å lage undervisning som er engasjerende, motiverende og variert. Her skal jeg liste opp noen av de verktøyene jeg bruker mest og si litt om hver av dem. Disse har jeg fått opplæring i gjennom iPad-kursrekka til RIKT.

Pages gir deg det du trenger
av et skriveverktøy. Den har
også ok stavekontroll.
Pages: et helt ok skriveprogram som har det du trenger. Jeg bruker for det meste dette programmet når jeg skal produsere tekst, det er veldig greit å bare bla frem iPaden og skrive det en skal. Programmet har veldig mye lettere bildebehandling enn Word og lar deg lett eksportere tekstfiler til andre format, som .doc og .pdf. Du kan også sette inn videoer i Pages, men disse lar seg ikke eksportere til andre formater, så vidt meg bekjent.

KeyNote: dette er et vedlig enkelt og greit presentasjonsverktøy. Man har ikke alle de samme mulighetene og valgene som i PowerPoint, men for min del er det egentlig like greit. Jeg har det jeg trenger lett tilgjengelig i dette programmet. Jeg liker særlig muligheten for "laserpenn" som ligger inne i
Fra en enkel presentasjon i KeyNote
programmet, denne bruker jeg til å peke på ulike elementer i presentasjonene mine. Det er to ting jeg savner: en mulighet for eget "galleri" der du samler opp bilder du bruker ofte, samt valg om å kunne sette inn lydfiler med avspillingsikon.

iThoughts: dette er et veldig bra tankekart som er lett å bruke. Det egner seg fint for elevene til å lage presentasjon eller organisere fagstoff, eller for lærer til å presentere fagstoff. "Resarch"-muligheten lar deg lett finne bilder eller nettressurser om et emne du har skrevet noe om. Her savner jeg muligheten for å sette inn andre typer filer i tankekartet, med dette kunne iThoughts fungert som et arkiv. Ved eksport til en del verktøy mister man også dessverre mulighetene for å la tankekartet være dynamisk.
iThoughts gir deg enkelt elegante
tankekart

iMovie: morsomt verktøy som lett lager film av bilder og videoer for deg. Her kan man også legge på musikk og lese inn lyd. Vedlig bra for diverse produksjon for elevene, eller for lærer som vil forklare noe for elevene.

ExplainEverything: et videoverktøy til med litt andre muligheter. Her får du en "arbeidsflate" der du kan flytte bilder og tekst rundt, samt at du kan importere KeyNote-presentasjoner og lage dem om til filmer (denne funksjonen har jeg brukt mye). Også her kan du lese inn din egen lyd.

iMovies: bildet er fra Wikipedia;
Second world war Europe 1935-1939;
San Jose CC BY-SA 3.0
Adobe Voice: nok et videoverktøy, dette er om mulig enda enklere i bruk enn de to tidligere nevnt
e. Her følger det med en grei tutorial som gir deg den opplæringen du trenger på under fem minutter. Dette programmet har en veldig stor fordel: når du søker på bilder inne i programmet, får su kun tilgang på bilder det er lov å videreformidle.

PuppetPals: et artig animasjonsprogram som er lett i bruk. Her kan elevene enkelt fortelle sine historier på en annerledes måte, om det er spennende fortellinger eller deler av historiepensumet. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det bør brukes med måte, så ikke elevene går lei av det.

Slå deg løs med bokproduksjon i Book Creator!
Book Creator: her er rosinen i pølsa! Jeg bruker dette programmet til å lage undervisningsmateriell til elevene mine, her kan man lett mikse tekst, bilde, lydfiler og video for å lage engasjerende og interaktive bøker. Man kan lenke opp til eksterne kilder, jeg pleier å legge opp små prøver etter tekstene i learningapps.com. Elevene liker veldig godt å lage sine egne fagbøker i dette programmet og forme egen tekst de illustrerer med bilder og videoer.

Dette er bare noen få av mange gode undervisnings-apper, det er mange andre gode det kan være verdt å merke seg også, for eksempel Numbers (regneark) og Notability. Sistnevnte vet jeg mange bruker som en type interaktiv tavle, mens andre bruker den til å lage ulike forklaringer og lese inn tekst. Håper dette kan være til hjelp hvis du skal i gang med iPaden din, men ikke vet hvor du skal starte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar