bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 29. januar 2016

Tankekart i skriveprosessen

Når elevene skal lage en lengre tekst, er tankekart et hendig hjelpemiddel. Vi jobber nå med tekster om yrkesvalg og jeg hadde laget tankekart til elevene i iThoughts som ble lagt ut i Showbie. Hva gjør man da når nettet knekker - jo, da blir det å lage for hånd!