bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

mandag 18. april 2016

iPad-kursing i Namsos kommune

I april var jeg så heldig at jeg fikk lov til å kurse lærerne på en skole i Namsos kommune i bruk av iPad i klasserommet. Vi hadde to intensive dager med opplæring av lærerne fra Sørenget oppvekstsenter, så var det konkret klasseromspraksis. Kursingen var i regi av Atea.