bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

torsdag 26. mars 2020

Hjemmeoppgave med GarageBand - ta opp lyder

Det er viktig å finne på noen lystbetonte oppgaver som kan være morsomme for elevene - særlig nå mens vi må holde oss hjemme. I den forbindelse skal elevene mine nå jobbe med opptak av lyder hjemme som oppgave i musikk.


Vi har ordnet skolen vår slik at elevene har noen økter med musikk spredd utover i uka, du kan lese mer om vår organisering her. Vi har valgt at musikkoppgavene skal være lystbetonte og fungere som et avbrekk til det mer fagoritenterte - men det betyr jo ikke at det ikke kan være lærerrikt for det!

Kort fortalt skal elevene i dette opplegget ta opp lyder hjemme, bearbeide dem og til slutt lage en komposisjon. Det skal bli spennende å høre resultatene til slutt. For å sikre at alle er med, og at det skal være lettere for hver elev å gjennomføre, er oppgaven delt opp i mindre deler. Foreløpig har jeg bare planene for de to første delene klare.

Del 1: elevene tar opp fem lyder hjemme med GarageBand. De tar skjermbilde av at de har fem lyder og leverer inn, så lærer kan se at de har forstått oppgaven. En forklaringsfilm er delt med dem via Youtube, du kan se den her. Terskelen for å få til dette er lav, så elevene kommer fint i gang og vil få et eieforhold til produktet sitt, ettersom det er lyder de selv har plukket ut.

Del 2: Nå skal elevene leke seg med lydene de har tatt opp. De skal duplisere hver lyd og gjøre noe med kopien, det være seg øke/senke tempo, spille den baklengs eller legge på effekter. Det er fortsatt lystbetont og elevene kan få oppleve at de er i gang med å skape noe.

Del 3 og utover: Nå skal de begynne og leke seg med rytmer og sette opp de ulike sporene til å komme inn på ulike takter, bli gjentatt og så videre. Her er ikke detaljene på plass ennå, vi må først se hvordan elevene tar til seg oppgaven.

Håper dette har gitt deg noen gode ideer til hva du kan la dine elever jobbe med hjemme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar