bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 11. mars 2016

Å lage sammensatt tekst med Book Creator


Tidligere har jeg skrevet om hvordan jeg har laget undervisningsmateriell til elevene med Book Creator. Nå var det tiden for at elevene selv skulle lage bok, et naturlig utgangspunkt ble yrket de hadde skrevet om i Pages (kan leses om her og her) og laget muntlig fremlegg om i Keynote (kan leses om her). Å bruke kjent stoff når en starter med et nytt verktøy kan være lurt.


tirsdag 8. mars 2016

"Flow Chart" som læringsstrategi

I dag hadde vi arbeidstime der klassen leste til prøve om blant annet den franske revolusjon i samfunnsfag. Det fikk meg til å tenke på et skjema jeg lagde for en del år siden da jeg jobbet på en annen skole - kanskje dette kunne være til hjelp i forberedelsesarbeidet?