bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 20. mai 2016

Programmering i mattetimen - Sphero og iPad til problemløsing

Tidligere skrev jeg om hvordan man lett kan starte programmering på iPad (kan leses her) og skisserte kort noen ideer. Dersom du har tilgang til Sphero, BB-8-Sphero eller en Roller, er det fort gjort å komme i gang.

Her finner du et enkelt matetmatikkopplegg der elevene skal programmere en robot til å flytte seg i gitte mønstre. Dette er fint som gruppeoppgaver, så man trenger ikke mange roboter. Jeg anbefaler å teste ut en robot før en går til innkjøp av flere, det kan være fint å samarbeide med naboskolen om innkjøp og heller låne av hverandre.

Håper dette kan være til hjelp for å komme i gang - bruk opplegget om du liker det og gjør gjerne dine egne vrier.

søndag 15. mai 2016

Koding med iPad i klasserommet

Det er mange flinke lærere  som får til mye med koding i klasserommet, men hvordan kan vi få med alle sammen? Og hvilke muligheter ligger det for å trekke programmeringen inn i forskjellige fag? Dette var utgangspunktet for mitt innlegg under NKUL i år. Her fortalte jeg litt om enkle måter å programmere på ved hjelp av en iPad med appen Tickle og en Sphero BB-8.søndag 1. mai 2016

Å lage lenkesamling til Showbie med KeyNote

I klasserommet bruker jeg Showbie til det meste av distribusjon av materiell og liknende til elevene. Vanligvis har jeg delt lenker ved å skrive dem i kommentarfelt, men dette kan fort bli rotete. Dessuten, hva hvis jeg har mange lenker? Svaret fant jeg i en app jeg allerede kjenner godt - KeyNote!