bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 24. mars 2023

Kunstig intelligens og samskriving

Verden suser fremover og teknologien er i stadig utvikling. Den siste varme poteten må vel sies å være kunstig intelligens. For oss som jobber i skolen kan dette by på mange utfordringer ettersom det gjør at vi må tenke nytt - og det må vi tørre å gjøre! I dette innlegget kan du lese om hvordan en kollega og jeg brukte AI og samskriving i et engelskopplegg.


Som lærer er det alltid spennende å se hvordan teknologi kan integreres i klasserommet for å forbedre læringsopplevelsen for elevene. Nylig i en engelsk klasse ble elevene bedt om å skrive en liten tekst om en film de hadde sett. I et samarbeidsprosjekt diskuterte klassen viktige komponenter ved å skrive en filmanmeldelse, deretter skulle vi som lærere legge denne informasjonen inn i et AI-system. Så langt rakk vi ikke å komme, for en av elevene som kjente til slik teknologi hadde allerede laget en forslag ved hjelp av ChatBot GPT og delte resultatet med klassen. 

Vi så på teksten sammen med klassen og fant ut at den var et godt utgangspunkt. Teksten ble deretter lagt til i et samarbeidsdokument som alle elevene jobbet sammen om i grupper. Utfordringen var å identifisere hva som var bra med teksten og hva som måtte endres. Dette viste seg å være en flott måte å fremme kritisk tenkning blant elevene. 

Dette var bare begynnelsen på hvordan AI kan brukes i klasserommet. I senere timer hadde vi mange fruktbare samtaler om hvordan AI kan være nyttig, hvordan det kan brukes, samt hva vi må være forsiktige med. Noen elever brukte AI-verktøy for å hente ut informasjon eller konvertere vanskelig informasjon til et språk de lettere kunne forstå. Innføringen av AI-teknologi i utdanningen gir mange fordeler, slik som å fremme samarbeidsarbeid, øke kritisk tenkning og gi tilpassede læringsopplevelser for elevene. 

Det er imidlertid viktig å bruke denne teknologien med forsiktighet og sørge for at den alltid brukes på en måte som komplementerer og forbedrer, i stedet for å erstatte eller undergrave tradisjonelle undervisningsmetoder. Totalt sett var opplevelsen av å bruke AI-teknologi i klasserommet positiv. Vi er begeistret for å utforske flere måter å bruke denne teknologien på for å gi bedre læringsopplevelser og resultater for elevene våre. Som lærer mener jeg det er vår plikt å holde oss oppdatert på teknologiske fremskritt og utforske innovative måter å integrere disse teknologiene på i klasserommet for maksimal effekt.

Merk: dette blogginnlegget har blitt skrevet ved hjelp av AI, men jeg måtte gå over teksten og endre en del ting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar