bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 15. desember 2015

Flipped classroom med Explain Everything og Showbie

Matematikk er ofte å følge en oppskrift, det gjelder bare å vite hvilken oppskrift og i hvilken rekkefølge. Vi kan forklare ting mange ganger i klasserommet, men det er fort gjort å glemme oppskriften for elevene. Når en baker, har man kokeboka tilgjengelig. Når en regner kan det være greit å ha sin egen "oppskriftsbok" også. Videoer som viser hvordan en regner eksempler kan være flott - her er Explain Everything og Showbie gode hjelpere.


lørdag 5. desember 2015

Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve

Den siste tiden har vi jobbet med å skrive en strukturert saktekst med fokus på:
- innledning, hoveddel, avslutning
- ett argument/tema i hvert avsnitt
- temasetninger som starter avsnittene
I denne prosessen har vi vi jobbet oss steg for steg via samtale, tankekart, avsnitt, temasetninger og helhetlig struktur. Elevene har trent ved å skrive en egen tekst og lærer har laget en modelltekst. Dagen etterpå fikk elevene halvdagsprøve med nesten samme oppgave som den de hadde jobbet med.