bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

torsdag 27. april 2017

Vurdering for læring: fremovermelding med video

I konseptet "Vurdering for læring" er et viktig premiss at elevene skal få konkrete og nyttige tilbakemeldinger de bruker i det videre arbeidet sitt - men hvordan kan vi sikre at de ikke bare legger det til side og fortsetter som før? I dette innlegget vil jeg se på hvordan vi kan flytte tilbakemeldingen fra læreren til midtveis i elevens arbeid og bruke video til dette.