bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 16. desember 2016

iPad: Pages og Showbie - å rette tekster med "spor endringer"

Med innleveringer i Showbie er det mange muligheter for å gi tilbakemeldinger med retting, kommentarer som popper opp og lydfiler. Etter å ha gjort mye retting i denne appen, har jeg kommet frem til at det ofte blir rotete når jeg skal forandre noe i elevenes tekster. I dette innlegget vil jeg derfor se på hvordan man kan bruke "spor endringer"-funksjonen i Pages for å få mer ryddig retting.


tirsdag 6. desember 2016

Vurdering for læring i engelsk skriftlig

I høst har jeg hatt engelsk i en åttendeklasse og har valgt å fokusere på fortellinger det første halvåret. For å få til vurdering for læring fremfor vurdering av læring, har jeg derfor brukt temaene til å lage ganske like Oppgaver. Jeg har samarbeidet tett med norsklæreren til klassen, slik at elevene lettere kan bruke det de lærer i begge fag samtidig. Her følger en kort skisse på hvordan engelsken har blitt lagt opp. Det er ikke noen hokus-pokus-triks her, men kanskje noen enkle tips for å legge opp undervisningen mer helhetlig.