bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

søndag 31. mai 2015

iPad: Lage e-bøker med Book Creator

Book Creator er en av app-ene elevene liker veldig godt å jobbe med, her kan de lage flotte lærebøker om emner og la kreativiteten løpe løpsk. Som lærer har jeg også lært meg at denne app-en er fin til å lage undervisningsmateriell for min egen del.


mandag 25. mai 2015

Undervisningsopplegg til film med bruk av tankekart

I forbindelse med teamet "Former Colonies" skal vi denne uken se filmen "A Long Walk to Freedom" som handler om livet til Nelson Mandela. I forbindelse med filmbruk er det alltid lurt å noen oppgaver, slik at man må følge med og lettere forstå at dette også er fagstoff, på lik linje med tekster om emnet.


iPad: kort innføring i tankekart-programmet iThoughts

I undervisningen er det mange ganger vi bruker tankekart, både som lærer og elev. Med iThoughts får du mange fine muligheter til å lage digitale tankekart til ulik bruk. Nederst i denne artikkelen ligger det en femminutters video som gir deg en kort innføring i dette programmet. Filmen er dessverre litt kornet på nett, men legger du godvilja til så kan det hende du får noe ut av den allikevel.

onsdag 20. mai 2015

iPad: Undervisningsopplegg med KeyNote og Explain Everything

19. mai hadde vi besøk fra Apple Norge som ville se eksempler på bruk av iPad i undervisningen. Jeg la opp til en dobbelttime med repetisjon om den første verdenskrig, mye iPad-bruk og fokus på elevenes egen produksjon. Jeg valgte å bruke KeyNote, som de kjente fra før, og Explain Everything, som var helt nytt for klassen.

Dette opplegget viser en enkel måte å få høy aktivitet fra elevene, samtidig som det faglige innholdet står i fokus. Det viser også at man lett kan få til å organisere elevaktivitet med iPaden, dette krever for det meste organisering fra læreren -ikke masse teknisk innsikt.


onsdag 13. mai 2015

iPad: Explain Everything som verktøy til modellering

En av elevene mine laget en engelskpresentasjon i KeyNote og ønsket hjelp  med uttaletrening. Presentasjonen tok for seg Libya. For at hun skulle få et eksempel å øve etter, åpnet jeg presentasjonen i Explain Everything. Dette er en funksjon du finner i KeyNote ved å trykke på pilen oppe til høyre, deretter velger du "Åpne i et annet program". Så velger du Explain Everything i listen. Når du får valg om format, har jeg brukt pdf. Det har fungert sikkert og greit, jeg er ikke sikker på hvor likt den originale presentasjonen resultatet blir med andre format. Vær oppmerksom på at du mister overganger og slikt ved denne eksporten.

Nå ble presentasjonen importert som like mange antall slides som originalt i det nye programmet. Ved å velge laserpennfunksjonen kunne jeg vise hvilke ord jeg leste opp samtidig som jeg lagde video. Etterpå valgte jeg å eksportere til kamerarullen slik at eleven kan se på videoen og høre opplesning under egen øving. På grunn av copyright til bildene i KeyNoten har jeg ikke lagt med selve videoen eleven fikk, men en illustrasjonsfilm uten bilder. Jeg har også forandret litt på teksten, men har latt det meste stå igjen som originalt.

Hva kan vi bruke dette til?
- Dette er et hjelpemiddel som er helt topp for modellering tilpasset den enkelte elevs behov, jeg ser særlig det som hjelpsomt i engelskundervisningen. Det trenger ikke ta mange minuttene å lese inn en presentasjon, rett på elevens egen iPad.
- Elevene kan også selv lese inn presentasjonene sine og sende til læreren for tilbakemelding. Dette kan være som en muntlig innlevering eller som en kladd før fremføring.
- Dersom du har en PowerPoint eller KeyNote-presentasjon liggende, kan du fort lage en film av den og distribuere til elevene. Dette kan brukes til å underbygge stoff du har gjennomgått eller være til repetisjon.
- Elevene kan selv lage filmer av KeyNote-presentasjoner for å lage egen undervisning av en del av et emne de jobber med.

Det er altså mange muligheter her, bruk fantasien!

fredag 8. mai 2015

Book Creator - min absolutte favoritt-app!

Denne appen er bare rett og slett genial! Her kan du veldig enkelt lage e-bøker og få dem ut til elevene gjennom Dropbox, Airdrop, iTunes U eller en annen distribusjonsløsning du har valgt ved din skole.

Fra en av mine engelskbøker
Jeg bruker denne mye som engelsklærer. Her har man mulighet til å kombinere tekst, lyd, bilde, video og eksterne lenker på en enkel måte. Man har ikke helt de samme mulighetene som med iBook Author på en Mac, men dette holder i massevis - i hvert fall til å starte med. Ser man at produksjonen av e-bøker blir vedlig høy, kan det være lurt å se på iBook Author, men dette krever en god del tid å sette seg inn i, samt at man må ha en Mac.

Som du kan se av bildet til venstre, har jeg her laget en kort tekst som en innledning til arbeid med USA. Teksten er så lest inn på engelsk og norsk, så elevene kan høre den med min stemme på begge språk. Gloser har jeg valgt å putte i en gul rute. Over denne ruten er det en introduksjonsvideo til temaet som jeg har laget i Adobe Voice (tok meg ti minutter) og importert fra kamerarullen. I den grønne ruta er det en hyperlenke som peker ut til en test jeg har laget på learningapps.com.

Men det stopper ikke der! Elevene kan også bruke dette verktøyet til å lage sine egne bøker der de oppsummerer tekster, leser dem inn, illustrerer med bilder eller setter inn sine egne videoer. Her er det uante muligheter for produksjon fra deres side også!


Til slutt har jeg lagt ved en kjapp gjennomgang av hvordan programmet fungerer og hvordan du kan lage en enkel bok. Dessverre blir den kornete ved publisering på nett, men jeg håper du kan få noe ut av den allikevel. Hvis du har problemer med å se filmen eller ønsker å se en skarpere utgave, ta kontakt med meg på ole.riksaasen.dahl@gmail.com, så kan jeg dele den med deg.

onsdag 6. mai 2015

Min vurderingspraksis

Vurdering er en del av skolen som har hatt mye fokus de siste årene, særlig i ungdomsskolen har det vært viktig å skulle dokumentere hvorfor en elev har oppnådd en gitt karakter. Nå har vi lærere prøvd oss frem med ulike skjemaer, med avkrysning og utguling av gitt nivå, uten helt å klare å lande på en standard vi kan være enige om. Fagenes egenart spiller også en rolle for hva som er fornuftig å bruke. Jeg ønsker her å fokusere på engelsk og vise den vurderingsformen som jeg har brukt den siste tiden.


tirsdag 5. mai 2015

Explain Everything - en kjapp introduksjon

Her følger en liten video for å få deg kjapt i gang med Explain Everything, jeg viser noen av de grunnleggende funksjonene. Programmet egner seg fint til å lage små videoer der du forklarer noe, denne videoen er laget med dette programmet.
Her får man en arbeidsflate der man kan dra bilder inn, skrive tekst og flytte de ulike elementene rundt mens man tar film av det. Som i så mange andre iPad-program kan man også her lese inn sin egen stemme.

I dette programmet får man flere "slides" som i en presentasjon, hver av disse fungere som hver sin lille film som til slutt blir satt sammen. Dette gjør at man også kan bruke det til å lage filmer av KeyNote- eller PowerPoint-presentasjoner, men dette er for litt viderekomne.

Denne videoen har jeg laget ved å ta bilde av skjermen og deretter har jeg lagt bildene inn som slides i Explain Everything. Etter eksport av filmen har jeg kjørt det inn i iMovie så jeg kunne legge inn musikk jeg satt sammen i Garage Band. Dessverre blir videoen litt kornete når den publiseres på en blogg slik som denne, når en spiller av filen  direkte og ikke fra nettet er bildet langt skarpere. Håper den allikevel kan være til nytte.

Pedagogisk bruk:
Her kan man som lærer lage fine filmer for å illustrere noe man jobber med eller lage introduksjoner til temaer. Deler av fagstoffet kan ofte lettere forklares med en liten video. For elevenes del kan det brukes til mange ulike aktiviteter:
* naturfagrapport
* lage en forklaring til deler av historiefagstoffet - klassen deles i mindre grupper som skal lage en liten film om en del av stoffet
* lage forklaringer av hvordan en løser en matematikkoppgave
* illustrere eller lage oppsummering av en fortelling man har lest 

Håper du har fått noen gode idéer og at du nå tør å slenge deg utpå. Lykke til med programmet!

søndag 3. mai 2015

Godt sted for tips: Facebokk-gruppa "Ipad i skolen"

Når en skal bruke iPad i klasserommet er det godt å kunne få hjelp av andre. I Facebook-gruppa "Ipad i skolen" kan du få svar på spørsmål, eller helt enkelt tips om gode apper og bruk av disse i klasserommet. De fleste av de drøyt 3000 medlemmene er lærere, så her er det mye ekspertise fra det ganske land. Gruppa er offentlig, søk den opp da vel!

Noen nyttige iPad-verktøy

På iPaden finnes det mange gode verktøy for pedagogisk bruk. Har man 1-1-dekining med iPad i klasserommet, så er det utrolig hvilke muligheter man har for å lage undervisning som er engasjerende, motiverende og variert. Her skal jeg liste opp noen av de verktøyene jeg bruker mest og si litt om hver av dem. Disse har jeg fått opplæring i gjennom iPad-kursrekka til RIKT.


Datamaskinen ut av klasserommet?


I disse tider leser vi stadig om forskere og skolefolk som vil ha PC-en ut av klasserommet. Jeg kan forstå mange læreres frustrasjon over elever som ikke følger med i undervisningen, men her handler det om klasseromsledelse og hvordan vi legger opp undervisningen. Nye tider har gitt oss nye verktøy, som igjen har gitt oss nye muligheter - og utfordringer.