bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

onsdag 18. mars 2020

...men hva med oss som ikke har 1:1-dekning?

Mens de aller fleste av oss lærere (om ikke alle?) sitter hjemme og lager opplegg til elevene som kommuniseres gjennom LMS-er og alle slags kreative løsninger, kan det være noen som ikke vet hva de skal gjøre nå. Enten mangler man dekning med devicer eller så sitter man litt maktesløs fordi man føler at sin egen kompetanse ikke strekker til. I dette innlegget ønsker jeg å komme med noen enkel råd til hva man kan gjøre for å gi elevene et best mulig tilbud allikevel.


Punkt 1: pust rolig! Ikke la deg stresse av alle du ser som får til «alt» med en gang. Mange av oss har hatt en bratt læringskurve og det er mye å ta til seg.

Har du pustet litt? Fint, da skal jeg prøve å følge opp med noen råd, så får du ta det til deg som du synes det passer. Jeg tar til slutt for meg noen enkle tekniske løsninger dersom man mangler PC/iPad, eller at det er mange som må dele der hjemme.

Dagsplaner vs ukeplaner:
Noen skoler velger i denne perioden å kjøre ukeplan eller toukersplan med innleveringsfrist mot slutten. Dette kan blir veldig utfordrende for mange foresatte å følge opp, det må i det minste deles inn på dager. Fortsatt kan det bli overveldende for enkelte elever å se alt de skal gjøre, mens andre igjen vil rase gjennom alt de skal gjøre på kort tid.

For å gi elevene noe mer rytme, har vi valgt ved vår skole å lage dagsplaner som gis ut til dem hver dag klokka 9:00. Har har vi også delt inn i økter på seksti minutter, så det i det minste er angitt hvor mye tid vi forventer at de skal jobbe med hver aktivitet. Vi har valgt at alt skal leveres i løpet av dagen, men man kan også velge å ha det på slutten av hver økt.

Innhold:
Hver økt bør inneholde oppgaver elevene kan gjøre uten at det krever for mye oppfølgning av voksne der hjemme. Allikevel må du gjerne gi dem oppgaver som er utfordrende, men her er det du som lærer som kjenner elevene dine best. Dersom elevene har lærebøkene hjemme, er det ikke noe i veien for å bruke oppgaver herfra, men pass på at du har varierte oppgaver og aktiviteter. Elevene kan føle denne perioden som monoton, det må vi som skole gjøre vårt beste for å motvirke.

Kanskje man ser dette som en fin mulighet til å gi elevene lengre oppgaver, som for eksempel å skrive en lengre tekst i engelsk eller norsk. Da er det viktig at oppgaven brytes ned i delmål, for eksempel at man først skal finne argumenter, deretter lage tankekart og etterhvert prøve seg på ett avsnitt. Elevene kan levere inn og få tilbakemelding på deloppgavene underveis og således ikke være helt overlatt til hva de får til helt på egenhånd eller med hjelp av foresatte.

Hvordan kommunisere uten devicer?
Her tenker jeg at man må være kreativ. Husk at ikke alle husstander har 1:1-dekning med maskiner der hjemme, men mange har mobiltelefon. Kan man dele planene ut som SMS? Kanskje elevene kan ta bilde av det de har gjort og sende som SMS til læreren sin? iPhone har en funksjon som heter Clips, andre enheter har sikkert noe tilsvarende, eventuelt kan man bruke bare videokameraet til å lage en film. Med dette kan lærer sende ut en rask film til alle der man sier «hei» og forklarer kort planen, elevene kan også levere inn film fra mobiltelefonen som besvarelse på oppgaver eller som en oppsummering av hvordan de synes dagen har vært.

Puster du litt lettere nå? Ta ett skritt av gangen og prøv deg frem. Fortsatt masse lykke til, alle sammen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar