bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 26. november 2019

Hva om....? Kontrafaktisk historietime

Hvordan ville verden sett ut om Frankrike vant over Storbritannia i den fransk-indianske krigen? Ville vi fått en amerikansk revolusjon om den britiske kongen hadde droppet stempel- og teavigften? Eller hva om Storbritannia hadde knust det amerikanske opprøret i 1770- og 1780-årene?

Dette er spørsmål elevene i klasse 8c jobbet med i to undervisningsøkter nå i høst. De hadde i forkant jobbet med amerikansk historie og kjente godt til hvordan hendelsene henger sammen - nå var det tid for å tenke kontrafaktisk: hvordan ville verden sett ut dersom vi endrer en eller flere av hendelsene? Å tenke kontrafaktisk ligger som et av kompentansemålene i de nye planene for samfunnsfag, riktignok med vekt på hvordan konflikter kunne vært forhindret. Vi ønsket å låse elevene minst mulig
og ba dem trekke sine egne konklusjoner og bruke fantasien fritt.

Vi startet med en aktivering av forkunnskaper ved å snakke om fire utvalgte hendelser fra tidlig amerikansk historie og så på hva disse hadde hatt å si for historien og begynte å tenke høyt om hvordan det kunne vært hvis hendelsene hadde fått et annerledes resultat.

Etter dette jobbet elevene i grupper der de endret en eller flere av disse fire hendelsene og hvordan de mente historien ville ha utviklet seg. De valgte selv hva slags verktøy og form de ønsket å bruke, til
slutt presenterte de for klassen.

Som lærer var det veldig spennende å høre elevene snakke sammen og bruke fagbegrepene. De hadde mange spennende konklusjoner og ettersom  de kunne slippe fantasien løs, var det ingenting som var «feil». Her en noen eksempler på resultater elevene kom frem til:
- fransk kunne vært et verdensspråk fremfor engelsk dersom Frankrike hadde vunnet krigen mot Storbritannia. Vi hadde heller ikke fått noen fransk revolusjon og Napoleon hadde heller ikke kommet til makten.
- USA hadde ikke blitt et eget land om kongen av Storbritannia hadde vært mindre streng med avgifter. Dette hadde igjen påvirket utfallet av verdenskrigene.

Elevene kom til veldig forskjellige konklusjoner, men alle kunne vise at de forstod hvordan historiske hendelser hang sammen.

Å la elevene jobbe slik er veldig spennende, de tør å slippe seg løs når de kan få lov til å undre seg fremfor å skulle huske hva som er en gitt sannhet.

Presentasjonen jeg brukte finner du her. Selve oppgave kan du finne her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar