bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 5. september 2017

Å jobbe med iPad i første klasse

Uke 35 var jeg på besøk i to førsteklasser ved Lusetjern barneskole på Holmlia. Her hadde de akkurat startet opp med iPad og jeg skulle vise noen måter vi kunne bruke læringsbrettet på. Hva gjør man så med barn som startet på skolen åtte dager tidligere?


Valget falt fort på å fokusere på bilder og lyder. Den første dagen tok vi bilder av ord som inneholder a-lyden og repeterte hvordan bokstaven A ser ut hvordan vi sier lyden før vi jobbet med å lage en enkel bok i Book Creator med bildene våre. Her leste vi også inn hva vi hadde tatt bilde av.


Neste dag ble de introdusert for Showbie, slik at de kunne lære seg å hente oppgaver og å levere inn til lærer. Her lastet jeg inn et Pages-dokument i pdf-format der jeg hadde lagt til bilder vi hadde tatt dagen før. I tillegg skrev jeg "Jeg ser en/ei/et.."-setninger som var innlest. Som du ser i illustrasjonen, har jeg valgt å legge all tekst til venstre og bruke liggende format. Da dekker ikke lydavspillingen teksten.

Elevene fikk i oppgave å lese inn setningene og å sette strek under bokstaven A. Det var flere oppgaver, men jeg hadde kun en setning på hver side og hadde brukt stor skrift for å gjøre lesingen lettere.

Videre lenket jeg opp noen oppgaver til dem som jeg hadde laget i learningapps. Her skulle de finne ord vi hadde gjort oss kjent med i en Wordseeker og i en oppgave der man drar ordbildet til riktig bilde.

Her brukte vi hele tiden det vi hadde gjort oss kjent med videre i oppgavene (repetisjon og gjenkjennelse), i tillegg utvidet vi hele tiden og varierte arbeidsmåtene.

Dette er fine måter man kan bruke iPad i bokstavinnlæringen og oppgavene kan lett videreføres eller varieres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar