bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

torsdag 27. april 2017

Vurdering for læring: fremovermelding med video

I konseptet "Vurdering for læring" er et viktig premiss at elevene skal få konkrete og nyttige tilbakemeldinger de bruker i det videre arbeidet sitt - men hvordan kan vi sikre at de ikke bare legger det til side og fortsetter som før? I dette innlegget vil jeg se på hvordan vi kan flytte tilbakemeldingen fra læreren til midtveis i elevens arbeid og bruke video til dette.Elevene mine har nå levert inn en tekst om en film de har sett. De har fått kriterier for oppgaven i forkant, men denne gangen ønsker jeg at førsteutkastet deres blir levert en stund før sluttfristen. Dette ser jeg på og lager en video til der jeg kommenterer hva som erbra og hva den enkelte må jobbe videre med av innhold, struktur og språk. Videoen er ca 2-3 minutter og tar for seg teksten deres i grove trekk.

Når det gjelder språk, tar jeg for meg emnet vi fokuserer med nå (bruk av tekstbindere) og det jeg ser at den enkelte elev må jobbe med. Jeg viser eksempler i teksten uten å rette opp for mye og ber eleven fokusere på dette området, jeg kan også streke under andre steder i teksten der eleven har hatt samme problem - men jeg retter ikke alt opp.

Elevene får tilbake videoen og får tid til å gjøre noe med det jeg har kommentert før de leverer endelig utgave. Den siste versjonen av teksten fyller jeg bare ut vurderingsskjema for, her retter jeg ikke.

Denne måten å jobbe på er ikke noe mer tidskrevende, jeg har bare delt opp fremovermelding og vurdering. Min erfaring er at elevene nå bryr seg mer om tilbakemeldingen de får, ettersom de ikke er ferdige med teksten og fremovermeldingen ikke er tenkt for "videre arbeid i faget".

Jeg bruker Showbie (kan leses mer om her) som plattform for innlevering og tilbakemelding og videoprogrammet ExplainEverything (kan leses om her).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar