bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 16. desember 2016

iPad: Pages og Showbie - å rette tekster med "spor endringer"

Med innleveringer i Showbie er det mange muligheter for å gi tilbakemeldinger med retting, kommentarer som popper opp og lydfiler. Etter å ha gjort mye retting i denne appen, har jeg kommet frem til at det ofte blir rotete når jeg skal forandre noe i elevenes tekster. I dette innlegget vil jeg derfor se på hvordan man kan bruke "spor endringer"-funksjonen i Pages for å få mer ryddig retting.


Denne måten å gjøre det på krever noen ekstra tastetrykk, men det blir man fort vant til. Dessuten er
Eksempel på tekst rettet med "Spor endringer"
og med kommentar inne i Showbie
resultatet såpass mye bedre (synes jeg, i det minste) at man greit kan spandere ett minutt ekstra for hver elev. Det første du må gjøre er å be elevene levere inn tekstene sine i Pages-format. Dette gjør at du lett kan eksportere dem fra Showbie og inn i Pages på din egen iPad.

Når du får en tekst inn i Pages, går du inn i menyen helt til høyre og velger "Spor endringer". Her er
det en aktiviseringsknapp som gjør at alt du visker bort forandrer farge og blir strøket over. Dessuten vil alle ord du skriver inn komme opp i den nye fargen. På denne måten kan man lett lese hva du har forandret og hvilke endringer du foreslår for eleven. Når elevene skriver engelsktekster, kan det være greit å velge engelsktastatur på din egen iPad. Da kommer forslag til skrivemåte opp på tastaturet når du skal rette og du kan ofte bare velge riktig
skrivemåte her.

Dersom du ønsker å be eleven endre noe av teksten sin selv, anbefaler jeg å heller bruke funksjonene som allerede ligger i Showbie. En kombinasjon av "Spor endringer" for det du vil rette opp og kommentar-funksjon eller understreking i Showbie er det jeg bruker.

Når du så har gjort alle endringene du ønsker, kan du eksportere den rettede teksten tilbake til eleven i Showbie. Det er lurt å sende den som PDF, så har du mulighet til å legge til kommentarer eller bruke andre funksjoner inne i Showbie.

Denne måten å rette på tar ikke lengre tid enn andre måter jeg har testet ut og gir dessuten et ganske ryddig resultat for eleven. Eleven har fortsatt originalteksten sin i behold i Showbie og kan åpne denne på sin egen iPad for å foreta endringene du har foreslått.


1: Send teksten fra Showbie til Pages på din
egen iPad

2: I Pages velger du "Spor endringer" i
menyen helt til høyre


3: trykk på aktiviseringsknappen


4: endringene blir synlige i en annen farge. Her har jeg valgt engelsk tastatur
for å få opp forslag til rettskriving.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar