bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 5. september 2017

Programmering med Python


Ved Skrim ungdomsskole har vi programmering valgfag i år på tiende trinn. Læreplanen i faget er ganske ambisiøs, så her var det bare å kaste seg rundt. Nå er vi i gang med skriftbasert koding, valget av verktøy ble Python 3.


Vi startet opp de første timene med å kjøre Swift Playgrounds på iPad for å bli litt kjent med hva de vil si å kode. Swift lar deg lett se hva som skjer når en skriver koder og kan brukes ganske lenge ettersom vanskegraden øker gradvis Men -som læreplanen sier, så skal man beherske minst ett skriftbasert programmeringsspråk, derfor valgte vi å starte med det tidlig.

Neste uke har vi avtalt et besøk av en masterstudent i spillprogrammering, så etter samtaler med han endte valget på Python 3. Det kan lett lastes ned på PC fra Pythons sider. Dette språket er i følge de som kan slike ting greit bygget opp og logisk å jobbe med.

Så - hvilke oppgaver skulle vi starte med? Først hadde jeg en introduksjon til hvordan man laster ned Python, åpner det for å jobbe, lagre programmeringen sin og å kjøre det man har laget. Deretter skrev vi selvfølgelig "Hello World" sammen slik at alle hadde gjort denne oppgaven.

Kodeklubben har et veldig godt opplegg man kan la elevene jobbe seg gjennom på egenhånd i sitt eget tempo. Her står det tydelig hva man skal skrive og det er forklart hva som skjer. Som lærer er det viktig å stille spørsmålene til dem underveis som får dem til å undre og å teste ut: hvor stiller du farten? Hvordan endrer du vinkel? Hva tror du skjer om du...?

Etter halvannen time med leking med Python har eleveneet grunnlag før vi får besøk av en som er virkelig god på koding neste uke.

Planen videre er at vi gjør oss kjent med Python og noen av de grunnleggende prinsippene gjennom oppgaver de får "oppskrift" til. Etterhvert skal elevene få en oppgave der de selv definerer hva de ønsker å kode med dette språket (eller et annet de lærer seg). Dette skal ende opp i et produkt og en presentasjon av produkt/prosess. Med dette arbeidet er planen å nå følgende mål fra læreplanen:

  • bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert (ett språk i første omgang...)
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
  • dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen (og andres) kode

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar