bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 6. desember 2016

Vurdering for læring i engelsk skriftlig

I høst har jeg hatt engelsk i en åttendeklasse og har valgt å fokusere på fortellinger det første halvåret. For å få til vurdering for læring fremfor vurdering av læring, har jeg derfor brukt temaene til å lage ganske like Oppgaver. Jeg har samarbeidet tett med norsklæreren til klassen, slik at elevene lettere kan bruke det de lærer i begge fag samtidig. Her følger en kort skisse på hvordan engelsken har blitt lagt opp. Det er ikke noen hokus-pokus-triks her, men kanskje noen enkle tips for å legge opp undervisningen mer helhetlig.


Vårt første tema var "Eventyr"/"Storytelling". Å ta utgangspunkt i tekster elevene kjenner fra før og finne typiske trekk ved karakterer og struktur fungerte godt. Eventyr er en sjanger der det er lett å kunne bruke trekk som gjentakelse, "once upon a time", magiske tall også videre. Jeg lot elevene lage sine egne eventyr der de brukte disse trekkene og fokuserte på å få verb i preteritum. De hadde allerede laget et eventyr  i norsk og hadde dermed fått god hjelp med innhold og struktur, denne teksten kunne de fint bruke i engelsk og fokusere mest på å få språket riktig.

Vært neste tema var "Australia", her jobbet vi mye med historie, geografi og dyreliv og brukte fagsamtale som en muntlig vurderingsform og en måte å oppsummere det faglige innholdet. Vi jobbet videre med kjennetegn for fortelling og leste eksempeltekster. Disse ble sammenlignet med eventyrene vi hadde jobbet med tidligere for å finne likheter og forskjeller. I tillegg til verb i fortidsform fokuserte vi nå på adjektiv og beskrivelser. Slik utvidet vi det språklige fokuset med å bruke det kjente og inkludere noe ukjent. I norsktimene tok læreren for seg mye av det samme på norsk. Mot slutten av temaet lagde elevene en fortelling der handlingen var satt i Australia. De brukte tilbakemeldingene fra eventyret sitt for å gjøre teksten best mulig. Selv om eventyr og fortelling er ulike sjangre, har de mye til felles.

Teksten om Australia ble levert inn som første-utkast de fikk noen kommentarer på i forhold til hva som var bra om hva de kunne jobbe videre med. Sammen med tilbakemeldingen de hadde fått på eventyret sitt hadde elevene en god "bank" til videre arbeid. Teksten ble levert inn en gang til for vurdering med karakter.

Vårt siste tema før jul var "London". Her jobbet vi tradisjonelt med ulike tekster og muntlige/skriftlige aktiviteter og hadde et muntlig fremlegg om en tenkt tur til denne storbyen. Temaet ble en oppkjøring frem mot halvdagsprøve til jul der temaene var "Australia" og "London". De fikk fire ulike oppgaver å velge blant, og - overraskende nok - alle var fortellingsoppgaver! En av oppgavene de kunne velge var å fortelle om en tenkt tur til London, så her kunne de i tillegg bruke store deler av sitt muntlige fremlegg.

Med denne organiseringen har elevene fått en helthet og progresjon i læringsarbeidet sitt og mulighet til å fokusere på få teksttyper det første halvåret sitt. Ettersom alle de skriftlige oppgavene har vært av like/lignende sjanger, har de lettere kunnet bruke erfaringene sine videre når de har produsert nye tekster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar