bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

mandag 1. februar 2016

Videre i skriveprosessen - fra tankekart til avsnitt

Forrige uke lagde vi tankekart i forbindelse med yrkesvalg (dette kan du lese om her). I dag var det tiden for å omsette tankekartet til et avsnitt i artikkelen elevene skal skrive.

Fra tavla - lærer illustrerer hvordan han har brukt
tankekartet

Med min egen tekst som eksempel, tok vi utgangspunkt i underpunktet "Hvorfor synes jeg denne jobben virker spennende?" Her illustrerte jeg på tavla hvordan det første underpunktet var blitt til temasetning og de andre var blitt til videre setninger og utdyping. 

Videre startet vi opp Pages og så på enkle formatinnstillinger, slik som skriftstørrelse, linjeavstand og understreket tekst. Nå kunne elevene skrive et avsnitt selv om hvorfor de synes den jobben de har valgt virker spennende. De kom godt i gang og hadde nå et godt utgangspunkt for å få skrevet et eget avsnitt.

Elev jobber med sin egen tekst
Videre i jobben må de gjøre mer og mer på egenhånd, men i startprosessen er det viktig at de får hjelp og modellering for å kunne bringe teksten sin fra tankekart til godt disponert tekstdokument.

Å får en godt disponert tekst handler ofte om å ha planlagt den godt i forkant, å dele i gode avsnitt og å la disse ha gode temasetninger som blir utdypet. For å komme hit, tror jeg på disse skrittene:
1) modellering
2) elevene omsetter modelleringen til egen tekst
3) elevene bruker sin egen tekst videre i eget arbeid.

Vi jobber videre med teksten utover uka og har kameratvurdering om noen timer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar