bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

tirsdag 23. februar 2016

Fra artikkel til muntlig fremlegg

Tidligere har jeg skrevet om hvordan vi har jobbet med å skrive artikkel i klassen (du kan lese mer om det her og her). En naturlig videreføring av dette ble derfor å lage muntlig fremlegg om samme emne. Emnet vi jobbet med var et yrke de var interessert i. Dette lar seg fint kombinere med Utdanningsvalg og kan være med på å gjøre elevene bedre i stand til å velge riktig når de skal søke seg til videregående skole.


Vi jobbet mye med strukturen i teksten da vi skrev artikkel og elevene hadde en modellert tekst å bruke som utgangspunkt. Da vi skulle gjøre artikkelen om til et muntlig fremlegg, brukte vi mye av den samme strukturen (innledning - hoveddel med fire punkter - avslutning) og klassen fikk en ferdig mal de kunne fylle inn. Dette gjorde at alle kunne få til et fint resultat og ha noe å jobbe ut fra.

Elevene kunne hente ned denne malen fra Showbie og bytte
ut med sitt eget innhold.
Malen bestod av åtte lysbilder: en forside, en innledningsside, fire sider til hvert av "avsnittene"(hvorfor de var interessert i jobben, hva man gjør i jobben, hvilken utdanning man trenger og personlige egenskaper som er viktige), en avslutningsside og til slutt kilder. Elevene måtte nå fylle KeyNoten sin med innhold og bilder. Det faglige kunne de hente fra artikkelen sin.

Noen brukte malen direkte mens andre ønsket en annen utforming. Jeg så at de fleste hadde god bruk for en modellert mal, alle hadde god struktur på framleggene sine. Ved neste anledning vil de få noe mindre hjelp, men nå har de forhåpentligvis et godt utgangspunkt for å lage fremlegg med god struktur.

Å la elevene jobbe med å gjøre et skriftlig arbeid om til et muntlig framlegg er virkelig å anbefale. De kjenner det faglige stoffet godt siden de allerede har jobbet med det. Vi kan også få belyst at struktur er viktig og ganske likt i begge former.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar