bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 29. januar 2016

Tankekart i skriveprosessen

Når elevene skal lage en lengre tekst, er tankekart et hendig hjelpemiddel. Vi jobber nå med tekster om yrkesvalg og jeg hadde laget tankekart til elevene i iThoughts som ble lagt ut i Showbie. Hva gjør man da når nettet knekker - jo, da blir det å lage for hånd!

Elevene skal lage en saktekst om et yrke der de forteller hvorfor de er interessert i denne jobben, hva
Elevenes tankekart som er delvis fylt ut av lærer
jobben går ut på, hvilken utdanning man trenger og hvilke egenskaper som er viktige. For å hjelpe dem å organisere teksten, lagde jeg et tankekart med åpent felt i midten (til jobben de har valgt) og fylte ut fire undernivåer til det de skal ha som avsnitt. For å skille brukte jeg fargekoder. Dette kunne vi fint gjort på iPaden, men med papir fikk nå bedre innsikt i tankekartets struktur. Boksene stod låst og var klare til å bli fylt ut.

Eksempel fylt ut av lærer
Vi fylte ut et tankekart felles først der jeg hadde skrevet "lærer" som yrke. Her hadde jeg de samme spørsmålene og fortalte hvorfor jeg ville bli lærer, hva jobben går ut på, hvilken utdanning man må ha og hvilke egenskaper som er viktige. Elevene kom med innspill og var med på å utforme innholdet. Etter dette fylte elevene ut sitt eget tankekart med sine egne yrker i stedet. Med et delvis ferdig kart, ble det mindre fokus på det tekniske og strukturen var lagt.

Eksempeltekst delt med elevene i Showbie
Til slutt fikk elevene se et eksempel på en saktekst skrevet med utgangspunkt i tankekartet jeg hadde om læreryrket. Den var skrevet i forkant uten elevenes innspill, så innholdet var noe annerledes, men stort sett til å kjenne igjen. Nå kunne de se hvordan de ulike spørsmålene var blitt til underoverskrifter og innholdet i de ulike undernivåene var blitt til setninger i de forskjellige avsnittene. Vi så også på hva slags temasetninger jeg hadde brukt. Til neste uke blir det å lage egne tekster med utgangspunkt i eget tankekart, vi starter med å lage ett avsnitt og jobbe skikkelig med det.

I denne oppgaven har vi fokusert på førprosessen for å få best mulig struktur i tekstene og brukt modellering som metode. Jeg tror denne delen av skriveprosessen er blitt undervurdert, mange tekster blir skrevet uten at man ha planlagt dem på forhånd.

I løpet av uka skal vi gjennomføre kameratvurdering så elevene får trent seg i å gi tilbakemeldinger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar