bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

lørdag 5. desember 2015

Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve

Den siste tiden har vi jobbet med å skrive en strukturert saktekst med fokus på:
- innledning, hoveddel, avslutning
- ett argument/tema i hvert avsnitt
- temasetninger som starter avsnittene
I denne prosessen har vi vi jobbet oss steg for steg via samtale, tankekart, avsnitt, temasetninger og helhetlig struktur. Elevene har trent ved å skrive en egen tekst og lærer har laget en modelltekst. Dagen etterpå fikk elevene halvdagsprøve med nesten samme oppgave som den de hadde jobbet med.Trinn 1: samtale om oppgaven
Jeg ga elevene følgende setning på tavla: Hvorfor er Kongsberg en bra by? Dette snakket de om i par
minutter og kom frem til ulike argumenter.

Trinn 2: felles tankekart
Felles tankekart med elevenes argumenter
Vi tok en felles runde i klassen og fikk frem hva elevene mente. Disse argumentene organiserte vi i et tankekart på tavla med forklarende/utdypende punkter som underkategorier. Det er veldig fint når elevene kan komme med sine egne argumenter slik at de får et eieforhold til det vi skal jobbe med.
Modellert avsnitt

Trinn 3: Modellere et avsnitt
Lærer modellerte et avsnitt ut fra et av argumentene/stikkordene. Her lagde vi en temasetning der stikkordet de hadde til argumentet ble sentralt. Underkategoriene ble fordypende og forklarende setninger. Vi holdt oss på et enkelt nivå for å fokusere på det grunnleggende.

Trinn 4: lage egne avsnitt
Videre skulle elevene velge ett argument og lage eget avsnitt. Vi fokuserte på å lage en god
temasetning og at resten skulle utdype/forklare, men elevene måtte selv velge hva de ville skrive om. De hadde nå et tankekart å ta utgangspunkt fra og et modellert avsnitt. Lærerne gikk rundt og hjalp. Denne delen av prosessen brukte vi lang tid på, og her kunne vi fokusert på å gi hverandre tilbakemeldinger, men det hadde vi dessverre litt for knapp tid til å få gjennomført.

Trinn 5: innledning og avslutning
Eksempeltekst med forklaring
Lærer lagde to nye avsnitt til sin egen tekst og viste frem i klasserommet. Vi fant ut at teksten var fin, men at den manglet overskrift, innledning og avslutning. Vi fant frem sammen hvilke argumenter som var brukt og formulerte disse tingene sammen. Teksten ble lagt ut som en modelltekst på Showbie. Lærer gikk nøye gjennom og tegnet inn overskrift, temasetninger, avsnittsinndeling og avslutning. Dette tok han bilde av og la ut på Showbie. Etter dette øvde elevene selv på å lage delene de manglet til teksten sin. Her kunne vi også hatt kameratvurdering dersom tiden hadde strukket til.

Trinn 6: halvdagsprøve
Elevene hadde nå en god modelltekst, en forklaring til modellteksten samt sin egen tekst som utgangspunkt. På halvdagsprøven fikk de en oppgave som lignet veldig ("Mange synes Norge er et bra land å bo i. Hva synes du?"), slik at de skulle ha et best mulig utgangspunkt for å lykkes.

Verktøy:
Vi har skrevet i Pages. Jeg bruker vanlig Whiteboard med tusjer og har tatt bilder av den med telefonen min, enkle måter fungerer ofte bra. Til tankekart har vi brukt iThoughts, andre programmer kan sikkert også gjøre nytten. Vi bruker Showbie som plattform for deling og innlevering.

Evaluering:
Jeg tror en slik type prosess kan være nyttig, særlig når en begynner å skrive en type tekst. Neste gang skal jeg sette av enda mer tid, slik at vi kan få til kameratvurdering og enda mer veiledning fra lærer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar