bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

søndag 18. oktober 2015

Underveisvurdering med Showbie og PuppetPals

Underveisvurdering er en fin ting og en viktig del av læringsprosessen, men ikke alltid like lett å få til. Hvordan skal vi gi tilbakemeldinger de bruker direkte i neste oppgave? Dersom de skal gjøre den samme oppgaven igjen, kan jo det fort bli ensformig. Her har vi valgt å gjenta samme oppgave, men vi går fra lydinnspilling til animasjonsfilm.Vi har gjort oppgaven mest mulig enkel og konkret.
Forrige uke leste elevene inn i Showbie eventyret om "Hvorfor bjørnen har så kort hale". På søndag satt vi oss ned (vi er to norsklærere i klassen) og hørte på det elevene hadde lest inn. Vi lagde en enkel taleinnlesing på omtrent ett minutt med tilbakemelding til hver enkelt elev med hva de kunne øve litt mer på.

Med dette som undeveisvurdering, får elevene denne uken en nye oppgave: eventyret skal lages som en liten animasjon i PuppetPals! Vi har her fokus på muntlig trening og uttale av norsk. Elevene skal derfor:
1) lytte til tilbakemeldingen de har fått fra lærer og øve på flyt, uttale av vokaler, dobbelt-konsontantlyd og/eller enkelte ord
Kriterier med vekt på det muntlige
2) Nå skal de finne bilder og lage en animasjonsfilm av eventyret der de leser inn samme tekst på nytt.
Vi har klare og enkle kriterier for god fortelling og vektlegger det muntlige fremfor selve filmen.

Vi viser først et eksempel der lærer har laget en animasjonsfilm for modellering. Denne ligger klar til dem i Showbie så de kan gå inn og se flere ganger også.

På denne måten får øvd på det samme flere ganger, men vi varierer oppgavetypen. Ordene og lydene elevene skal øve på må de bruke på nytt.

Lurer du på mer om Showbie? Jeg har skrevet litt om denne appen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar