bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 17. juli 2015

Presentasjonsppgave til skolestart

Juli nærmer seg slutten, noe som betyr at mange lærere igjen begynner å tenke på hva de skal gjøre de første ukene for å bli kjent med en ny klasse. Her følger en variant av oppgaven " skriv en side der du forteller om deg selv", som vi vel alle har brukt som lærere eller møtt som elever.


Eksempel på utfyllingstekst
I stedet for å skrive en side om seg selv, skal elevene lage en presentasjon om seg
selv. Dette kan gjøres i engelsk eller norsk, alt etter hvilket fag man underviser. Jeg har brukt denne oppgaven i engelsk for å bli kjent med klassen og trene muntlig. For at alle skal oppleve mestring, kan man bruke et ark med ferdige setninger, slik som det vedlagte eksempelet. Har du stor spredning i nivå, kan du gjøre det frivillig å bruke arket. Det er viktig at man har satt opp klare minimimskrav for hva presentasjonen skal inneholde, da er det greit for alle å få det til.

Jeg har gjennomført denne oppgaven med iMovie som verktøy, men her kan man fint også lage presentasjoner i KeyNote. Disse kan elevene hold for hverandre i små grupper med tilbakemeldinger eller de kan lese inn presentasjonen sin og lage en video av KeyNoten sin i Explain Everything - mulighetene er mange!

Organisering
Her tar jeg utgangspunkt i at man bruker KeyNote og deler ut ark med setninger de fyller ut.
Eksempel på videre oppgave
1: gå gjennom oppgaven og forklar hva de skal gjøre.
2: del ut ark med setninger de starter å fylle ut.
3: la elevene trene på å lese høyt setningene sine.
4: ved språktrening kan man la elevene lese inn setningene som lydfil og sende dem over til lærerern, eller til noen andre elever.
5: elevene skriver inn informasjonen sin i KeyNote
6: hjemmeoppgave - elevene tar bilder hjemme for bruk i KeyNoten sin
7: på skolen igjen - elevene setter inn bildene sine i KeyNoten
8: elevene øver seg på fremføring eller de lager videofiler av prsentasjonen sin hvor de leser inn teksten sin
9: deling - enten i grupper eller felles.

Håper du kan slappe av videre i sommer og vite at du har et opplegg klart til oppstart i høst!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar