bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

søndag 15. mai 2016

Koding med iPad i klasserommet

Det er mange flinke lærere  som får til mye med koding i klasserommet, men hvordan kan vi få med alle sammen? Og hvilke muligheter ligger det for å trekke programmeringen inn i forskjellige fag? Dette var utgangspunktet for mitt innlegg under NKUL i år. Her fortalte jeg litt om enkle måter å programmere på ved hjelp av en iPad med appen Tickle og en Sphero BB-8.
Med iPad i undervisningen har man mange muligheter, dette gjelder også for programmering. Man kan bruke appen Tickle og koble den direkte til en Sphero, her har jeg brukt BB-8-utgaven som man kan kjøpe for rundt 1500-2000 kroner. Det er mange muligheter for visuell programmering, men jeg tror det er enda mer fengende når man programmerer en fysisk ting.
Skjermbilde fra programmeringen i Tickle. Her er det veldig
oversiktlig og man kan lett justere programmet man lager.
Tickle ligner veldig på Scratch i utforming, men det har altså den fordelen at man kan bruke dette programmet til fysisk programmering også. I tillegg til Sphero BB-8 kan man velge LEGO-roboter, droner og mange flere ting. Har man først lært seg å programmere én dings, kan man altså kjapt utvide det til å brukes på nye området - uten at man må laste ned noe nytt program. Dessuten opplevde jeg at det var intuitivt og virket med en gang, det er viktig for sånne som meg, som ikke er supergod med programmering og heller ikke har så stor tålmodighet.

Så - hva kan man bruke det til? Man kan lage enkle oppgaver som går på matematikk med måling, fart, prosent, geometri med å sette en startstrek et eller flere steder i klasserommet med tape eller liknende og deretter markere flere punkter med kryss rundt omkring. Man kan dele klassen i grupper og la hver gruppe jobbe med én iPad og en robot. De kan få enkle oppgaver om å lage et program for ruter fra punkt til punkt - her kan man stadig gjøre det vanskeligere og legge inn oppgaver der man for eksempel skal lage looper. Man kan lett dele programmeringsprosjekter rett fra Tickle, dette gjør at elevene kan utveksle erfaringer i forskjellige foraer eller laste opp programmeringen som en "besvarelse" i for eksempel Showbie.

Eksempel på sammensatt tekst, her er roboten filmet og
filmen er satt inn i Book Creator. Det er også skrevet
en liten tekst og lagt ved skjermdump av programmeringen
Hva med andre fag? En annen innfallsvinkel kan være at man skal programmere roboten til å kjøre forskjellige mønstre, ta screenshot av programmeringen og filme det hele med en annen iPad. Ut fra dette kan man skrive en sammensatt tekst om hvilke opplevelser roboten har hatt i løpet av en dag. Med dette kan man motivere til å bruke fantasien i skrivingen og dekke mål om å "bruke digitale verktøy til å lage sammensatte tekster med varierte estetiske virkemidler" - dette er da i tillegg til de matematiske emnene som er beskrevet over.

På kommunenivå kan man kjøpe inn noen sett med disse robotene, de kan fint gå på rundgang mellom skolene i stedet for at hver skole kjøper hvert sitt sett. Har man fem-seks slike, så kan man fint gjennomføre samarbeidsoppgaver i en klasse. Eventuelt kan man kjøpe inn ulike dingser på de ulike skolene og byttelåne disse.

Jeg anbefaler absolutt å laste ned appen Tickle på en iPad og teste det ut mot en robot før en går til storinnkjøp. Det kan til og med hende at noen av elevene har en av dingsene denne appen lar en programmere, slik at du kan teste det ut kjapt. Jeg antar at du raskt vil se hvor lett dette er og kanskje du får noen andre ideer til hvordan vi kan dra programmeringen lett og raskt inn i klasserommet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar