bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

fredag 11. mars 2016

Å lage sammensatt tekst med Book Creator


Tidligere har jeg skrevet om hvordan jeg har laget undervisningsmateriell til elevene med Book Creator. Nå var det tiden for at elevene selv skulle lage bok, et naturlig utgangspunkt ble yrket de hadde skrevet om i Pages (kan leses om her og her) og laget muntlig fremlegg om i Keynote (kan leses om her). Å bruke kjent stoff når en starter med et nytt verktøy kan være lurt.Modelltekst fra lærer
Tanken her var at elevene hadde allerede tekstmateriale du kunne bruke uten å måtte gjøre for mye nytt på egenhånd. Ettersom jeg hadde laget en modelltekst om selvvalgt yrke, kunne jeg lett vise hvordan de skulle gjøre det og ha en halvferdig mal de kunne bruke som en start.

1: Modellering og teknisk instruksjon
Lærer viste først hvordan man lager en enkel bok og setter inn tekst, lyd og bilde, samt andre grunnleggende funksjoner. Etter dette viste han frem en eksempelbok som var nesten ferdig.

2: Oppgave og kriterier
Oppgave og kriterier
Ved hjelp av iThoughts presenterte læreren oppgaven og kriteriene. Dette sto på skjermen under store deler av arbeidsøkta.

3: Arbeidsøkt
Elevene har såpass god innsikt i iPad-verktøy at de tok dette ganske lett. Med litt hjelp klarte de å finne frem det de hadde skrevet i norsk artikkel tidligere og kopierte det inn i boka si. De var flinke til å hjelpe hverandre og dele ideer og tips.

Ettersom de hadde skrevet teksten fra før, var det lett å få den inn. Vi brukte en god del tid på å lage lydfiler ved innlesing og elevene fikk lesetrening samt øvelse i utforming/struktur.
Eksempel forside elev har laget. Gjengitt med tillatelse.

4: Deling
Den siste delen av timen brukte vi på å dele med hverandre. Vi så at det var mange måter å løse oppgaven på og det var fint å kunne inspirere hverandre. Elevene leverte bøkene i Showbie.

Neste skritt blir å lage bok av artikkel de har skrevet i engelsk om en tidligere koloni. Her har vi dessuten laget et muntlig fremlegg i KeyNote som vi kan lage film av ExplainEverything - med video kan vi lage skikkelig kule sammensatte tekster!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar