bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

lørdag 22. august 2015

Klasseledelse og struktur i undervisningen med KeyNote

Med nytt skoleår er det igjen mulighet for å sette ny standard og få en god start. Å ha god orden på undervisningen fra første stund er noe alle lærere ønsker å oppnå, KeyNote er et veldig enkelt verktøy for å få til dette. Det brukes ofte til å lage fine presentasjoner om emner, men kan altså også lett brukes for å holde struktur i timen.Å ha god struktur på undervisningen vil si å ha forutsigbarhet, variasjon og en god plan. Jeg har vanlig Whiteboard i klasserommet med projektor som jeg kobler til iPaden. Med KeyNote kan jeg enkelt presentere mål for timen, forklare oppgavene vi skal gjøre og oppsummere undervisningsøkten.

Oppstarten
Når undervisningsøkten starter, synes jeg det er greit å ha mål for økten eller en oversikt over hva vi skal jobbe med. Å presentere dette med KeyNote i stedet for å skrive det på tavla gir raskt et godt inntrykk og man viser tydelig at man har forberedt seg godt. Jeg bruker ingen effekter annet enn når jeg skifter lysbilde, dette av to grunner:
1) for mange trykk på skjermen gjør at jeg blir "låst" til en dings i klasserommet og blir mindre fri.
2) jeg får elevenes oppmerksomhet når jeg skal presentere noe nytt, altså når jeg skifter lysbilde, siden det ikke skjer så mye fancy på skjermen ellers. Når elevene ser at jeg skifter bilde, skjønner de at det kommer ny informasjon og de skjerper konsentrasjonen.

Oppgaver underveis
Eksempel på oppgave underveis. Bilde - "Snakkebobler svart tom", 
https://pixabay.com/no/snakkebobler-samtale-svart-tom-310399/
Lisens: CCO
Når vi skal gjøre noe nytt, blar jeg til et nytt lysbilde med enkel informasjon. Jeg begrenser teksten til de beskjedene elevene trenger for å gjøre det de skal. Om noen skulle glemme hva de skulle gjøre eller miste fokus, står beskjedene greit på tavla. Det er greit å ha enkle illustrasjoner, som for eksempel bilde av siden de skal jobbe med i boka eller en snakkeboble ved muntlige oppgaver. Gjør det til en vane å ha tekst og bilde på faste steder, samt bruke faste uttrykk som elevene gjør seg kjente med og etterhvert automatisk forstår. Faste rutiner og forutsigbarhet gir god struktur, samt at elever som lett mister fokus kan klare å holde på konsentrasjonen.

Oppsummering
Å avslutte økta med en oppsummering er med på å gi undervisningen en god ramme. Det kan være en god idé å la elevene snakke sammen med hverandre om hva de har lært før en avslutter i plenum. Læreren er den som styrer timen og læreren bør derfor være den som styrer avrundingen av økta. Jeg pleier å ta en kopi av lysbildet jeg bruker i introduksjonen og bare bytte om litt på teksten. Dersom man ikke rakk alt, kan en slik oppsummering/avrunding være med på å tydeliggjøre det også. Vi kan ha samtale i klassen - hvorfor rakk vi det ikke? Hva skal vi gjøre neste økt?

Dette er helt enkle tips for å oppnå struktur i klasserommet, noe som kan bidra til god klasseledelse. Jeg bruker noe tid på å lage KeyNote til hver økt, men det går ganske raskt etterhvert. Når man har oppnådd den strukturen man ønsker, er det fort gjort å kopiere en presentasjon som man bruker som mal. Jeg har erfart at jeg med dette tenker nøye gjennom i planleggingen, noe som ytterligere bidrar til god struktur og bedre opplegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar